Till www.pkdata.se
PK Data

 

Gruppförteckning

FastEL kan automatiskt generera gruppförteckning utifrån kretsschemat.
Ange vilka komponenter som ska listas genom att skriva in benämningarna på dem i rutan, en på varje rad.

 

Lista

Välj i Lista vilken variant av gruppförteckning du vill ha. Nedan ser du de två som finns med i programmet, men det går också att skapa egna varianter. Läs mer om egna listor under Anpassa -> Listor.

Exempel: Gruppförteckning 1

Exempel: Gruppförteckning 2

Standardvärden

Om information om ledningsarea saknas i kretsschemat används det angivna standardvärdet i listan.

Via makro

Det går att spara inställningar med kommandot GRUPPFRTSAVE. Dessa sparade inställningar kan sedan användas från ikon eller meny med kommandot GRUPPFRTM.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.