Till www.pkdata.se
PK Data

 

Versionshantering

Versionhanteringen i FastEL

FastEL kan hålla reda på vilka blad som har blivit ändrade och föra in berörda blad i en lista.

När ett blad är ändrat markeras det med nästa versionsbokstav och en *. Stjärnan betyder att versionen inte är officiell ännu. När en ny utgåva skapats tas alla * bort. Dessutom sparas en kopia av ritningen med namnet filnamn + rev-nummer som framtida referens. Nya ändringar gör att bladet får en ny utgåva med en ny *.

Första utgåvan under arbete
Första utgåvan är officiellt släppt.
Bladet är ändrat igen.

Versionshanteringsfunktionerna

Funktionerna för versionshantering finns under Listor -> Ändringslista

Ändringslista

Med Ändringslista sätter du in en lista för redovisning av ändringar och vilka blad som är berörda. Listan fylls sedan i allt eftersom med kommandot Ny version.

Ny version

Ny version tar bort * från revisionsbeteckningen på alla ändrade blad.

Om FastEL inte hittar en ändringslista så kommer programmet att fråga efter vilken lista som ska användas för ändringarna.

Om du får denna fråga så kontrollera att det finns en ändringslista i ritningen. Om det gör det så se till att stå på bladet där den finns. Välj sedan listan genom att klicka på en linje i den.
Du får nu upp en dialogruta med frågor om den nya versionen.

När du fyllt i uppgifterna skapas en ny utgåva där alla * tagits bort och en kopia av ritningen sparas som filnamn + revisionsbeteckning. Nya ändringar ger en ny utgåva med en ny *.

Du kan behöva Rita om (Ctrl + R) skärmen efteråt.

Markera blad som ändrade

Markera blad som ändrade "tvingar" valda blad att bli ändrade (de får nästa version och *-markering).

Återställ till A*

Använd detta kommando för att nollställa hela versionshanteringen. Alla blad kommer att få versionen A*. Det här kommandot är smidigt om man återanvänder en ritning.

Inställningar

Inställningar för versionshanteringen. Kommandot används enbart för att kontrollera aktuell version eller att lägga till versionshantering på importerade ritningar.

Placera versionsmarkering

Om ritningen saknar versionmarkering så kan en markering placeras ut med det här kommandot.

På importerade ritningar behöver man använda Inställningar och sedan Placera versionsmarkering för att starta versionshanteringen.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.