Till www.pkdata.se
PK Data

 

Lager och blad

Lager (layer)

De tre rutorna framför varje lagernamn visar vilket lager som är aktivt (det vill säga vilket lager allt det som ritas just nu hamnar på), vilka lager som syns eller är gömda (H) och vilka som är frysta (F) och alltså inte går att ändra på. För att ändra på tillståndet hos ett lager klicka i rutan och bocken, H eller F kommer fram eller tas bort.

Blad (sheets)

FastEL/EasyEL hanterar ett eller flera blad/sheets åt gången.

Kretsschema

För kretsschema så är ritningsramen på sheet A och varje sida på 1, 2 osv.Det är lämpligt att alltid i första hand sköta bladhantering med knappen F6
eller med Blad-menyn för att infoga, ta bort eller döpa om blad.

Installation

eller knapp F6

öppnar dialogrutan "Visa ritning/objekt". För att ett blad ska var synligt klicka i "visa"-kolumnen.

För att ändra i vilken bladen ritas upp behöver du skriva kommandot SHEET.

Lagerstrukturen i installation är mer omfattande än i kretsschemaritningar.

För att visa resp. gömma de olika delarna, använd knappen F6.

Symboler

I symboler används sheets för TAB-växling.

De delar som finns på Common ingår alltid i symbolen. Endast ett av sheet A, B... ingår i symbolen vid insättningen. Sheets får ej anges med siffror i symboler utan enbart med bokstäverna A, B, C, D, E...
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.