Till www.pkdata.se
PK Data

 

Tilldela

Tilldela material till komponenter

Välj kommandot Komponent -> Tilldela eller tryck på F11.

Alla komponenter på ritningen visas nu med en fylld ring eller fyrkant (inre respektive yttre apparater). De komponenter som inte har tilldelats material visas som en stor fylld cirkel. Tilldelade visas med en mindre fylld cirkel och valda med en cirkel där centrum ej är fyllt. Markera en eller flera lika och klicka sedan med höger musknapp.


Ännu ej tilldelad

Tilldelad

Markerad för tilldelning

Du kan välja komponenter från flera olika blad. Byt blad med Page Up och Page Down som vanligt.

 

Markera sedan i tur och ordning rätt databas, katalog och komponent i dialogrutan. Nu kan du tilldela den valda komponenten genom att klicka på Välj & tilldela.

För sammanbyggda komponenter t.ex. relä och reläsockel så markera först reläet och klicka på Välj, markera sedan sockeln och klicka på Välj igen. När alla delar är valda klickar du Tilldela.

 

Symboler som inte är fysiska komponenter

Om det är någon symbol som inte är markerad med cirkel/fyrkant men som är en fysisk komponent som ska tilldelas material kan du använda Komponent -> Gör till komponent för att ändra dess status. Håller du ner Shift kan du växla mellan inre och yttre komponent. Genom att hålla ner Ctrl växlar du mellan inre och yttre apparat.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.