Till www.pkdata.se
PK Data

 

Generera

När du tilldelat material till dina komponenter kan du skapa en lista över dem genom att använda Komponent -> Apparatlista.

En dialog visas där du kan välja hur apparatlistan ska se ut:

Apparatlista
Har du skapat egna listor finns de med i rutan. Från början finns bara listan Standard.

Sätt in i befintlig lista
Normalt sätter FastEL in listan på aktuellt blad och fyller i informationen. Finns redan en tom lista kan man be FastEL att bara fylla i informationen.

 

Utseende

  • grupperad listning - alla lika komponenter får en rad:
  • ogrupperad listning - varje komponent får egen rad:

Tomrad mellan varje grupp
FastEL kan placera en tomrad mellan olika sorters komponenter (olika text före siffrorna). Se den ogrupperade listningen ovan.

Skåp
Om du ritat flera olika skåp på samma ritning och markerat upp dem med Märk skåp kan du välja i rutan till höger vilka som ska ingå i sammanställningen.

Omfattning
Fysiska apparater kan vara antingen inre eller yttre i kretsschema. (När man gör tilldelningen markeras inre apparater med en rund ring och yttre med en fyrkant). Här väljer du vilka som ska vara med.

Lista även ej tilldelade komponenter
Vid ogrupperad listning kan man be FastEL att ta med alla apparater även om de inte är tilldelade. Smidigt om man vill komplettera listan manuellt.

Hämta data från annan ritning
Det går att skapa apparatlistan i en separat fil. Markera det här valet för att hämta tilldelade komponenter från en annan ritning.

Skapa XLS- eller TXT-fil
Om du bockar för det här alternativet kommer det istället att skapas en tabseparerad fil som öppnas i Excel eller valfri texteditor.

Reserv
Vill du komplettera med mer material manuellt kan du ange att det ska lämnas ett antal tomma rader längst ned på varje sida.

Plintar
Välj om plintar ska listas som kabel-, plintnummer eller egen gruppering.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.