Till www.pkdata.se
PK Data

 

Importera

Importera databas från en textfil

För att importera databaser från en textfil måste du först ange vilken textfil som ska importeras och sedan vilken databas och katalog som de importerade komponenterna ska placeras i.

Välj först den textfil som ska läsas in i dialogrutan Hämta komponenter från fil.

I nästa steg ska du ange vilken databas som importen ska ske till.

Som Filnamn anges hela sökvägen till databas, katalog och filnamn. Normalt finns databasen under Complist i FastELs katalog.

C:ProgramFastEL32ComplistNy_databasNy_katalog

Det är mycket viktigt att filnamn anges rätt annars hittar FastEL inte databasen.

Textfilen ska ha en produkt på varje rad. Varje kolumn ska avgränsas med ett speciellt tecken. Detta tecken anges som Avgränsare i importdialogrutan.

 

Med Data måste du ange vilken kolumn som passar till motsvarande fält i databasen. Kolumnen längst till vänster har nummer 1.

Om du anger värdet 0 så innebär det att uppgiften inte finns i textfilen. Du kan istället ange ett förvalt värde, t.ex. leverantör eller fabrikat. Alla importerade komponenter får då detta värde.

Om textfilen har Rubriker så kryssa i rutan för detta och rubrikerna kommer inte med i importen.

 

Ändra sökväg till komponentdatabasen

För att ändra sökvägen till komponentdatabasen väljer du
Komponent -> Inställningar.

Följande dialogruta dyker upp:

Förvalt finns komponentdatabasen under FastELs katalog C:ProgramFastEL32Complist

Sökvägen till standardkatalogen anges som

#COMPLIST

Om Du använder någon annan katalog, t.ex. på nätverkets server, måste hela sökvägen anges.

 

Exempel: Import från Schneider Electric

Schneider Electric har en produktdatabas tillgänglig på sin hemsida (www.schneider-electric.se). Bland annat finns en TAB-separerad textfil. (Saknas denna så öppna filen i till exempel Microsoft Excel och spara som "Text (tabbavgränsad)".

I filen finns kolumnerna, vilket motsvarar följande inställning i FastEL:

1. Reference
2. Description Sweden
3. E-number Sweden
4. EAN code
5. Supplier
6. Prod. code
7. Width (mm)
8. Height (mm)
9. Deep (mm)
10. Weight (kg)
11. Brand
12. Sort

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.