Till www.pkdata.se
PK Data

 

Databas

När du har uppe dialogrutan för att tilldela material kan du även lägga till nya databaser, kataloger eller komponenter.

Skapa komponentdatabas

För att skapa en ny komponentdatabas, klicka på knappen Ny under rutan Databas .

Skriv den nya databasens namn och klicka OK.

Skapa katalog

Katalog i databasen skapas genom att markera databasen som den nya katalogen ska tillhöra och klicka på knappen Ny under rutan Katalog.

Ge katalogen ett namn. Du kan också koppla katalogen så att den bara visas när komponentens benämning stämmer med förvalda benämningar.

För säkringar kan det alltså vara lämpligt att skriva ett F i Förval och klicka på Lägg till. Klicka sedan på OK.

Skapa komponenter

Komponenterna skapas genom att först markera databas och katalog som den nya komponenten ska tillhöra och klicka på knappen Ny under komponentlistan.

Fyll i uppgifter och klicka sedan OK.

Storlek är apparatens inbyggnadsmått. Dessa kan sedan automatiskt användas när man ritar skåplayouten.

Med knapparna Kopiera och Klistra in kan du kopiera komponenter mellan olika kataloger.

Snabbval

Koppla snabbval

Enklaste sättet att skapa ett snabbval är att klicka på Koppla snabbval längst ner till höger i tilldelningsdialogen. Knappen är aktiv när en komponent är markerad.

Du behöver ange ett namn för snabbvalet samt hur den ska kopplas till databasen. När FastEL ska slå upp ett snabbval så letar den i vald fil efter första post som matchar vald koppling.

Skulle man i fallet nedan koppla mot Beskrivning så kommer första post som har beskrivningen Tryckknapp att väljas (oberoende om det är den som är markerad just nu eller inte).

Använda snabbval

Snabbvalen används när man valt ut de symboler som ska tilldelas material, men innan man trycker på höger musknapp för att visa tilldelningsdialogen. Det är bara att skriva in snabbvalen på kommandoraden. Vill man ange flera snabbval så sätter man ett plustecken emellan.

Redigera snabbval

Knappen Redigera snabbval öppnar textfilen med alla snabbval i en text-editor. Filen som öppnas ligger i ditt komponentbibliotek (normalt #COMPLIST om det inte är ändrat med kommandot COMPDIR) och heter snabbval.txt.

Filen ovan innehåller två snabbval (TS = tryckknapp slutande och TB = tryckknapp brytande). Det går bra att ändra dem direkt i textfilen.

Kolumnerna avgränsas med semikolon och informationen ska stå i följande ordning:

 1. Snabbvalet
 2. Vilket fält snabbvalet är kopplat mot:
  E = E-nummer
  A = Artikelnummer
  B = Beskrivning
  D = Data
 3. Filnamnet att söka i {Databas}{Katalog}.CAT
 4. Värde att söka efter

Snabbval som består av flera komponenter

För att tilldela flera saker på en gång (till exempel en kontaktor och extrablock) så lägger man upp flera rader med samma snabbval. Alla snabbval som matchar kommer att tilldelas.

Till exempel kommer 5PLI nedan att tilldela 5 WDU-plintar på en gång.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.