Till www.pkdata.se
PK Data

 

Manuellt

För att rita yttre förbindningsschema manuellt används symboler ur menyn Symboler -> Yttre förbindningsschema eller från .

Det finns många färdiga symboler. Du kan också använda den generella symbolen för att skapa plintar och kopplingslådor med valfritt antal ledare.

Att använda den generella symbolen

För att rita med den generella symbolen används de två första symbolerna i det grafiska valet. Börja med att välja den andra av dem, Rita plint.

Det du får nu är en Tab-växlad symbol med fyra olika lägen för att rita plintar och kopplingslådor med valfritt antal ledare.

Innan du placerar symbolen kan du när som helst ändra antalet ledare genom att skriva in önskat antal på kommandoraden och trycka på Enter.

När du placerar symbolen framträder detaljerna.

För plinten får du ange X-nummer, kabelnummer och en beskrivande text.

För att fylla i plintnummer använder du första symbolen i det grafiska valet, Plinttext.

Placera textsymbolen i första rutan. Skriv in plintnumret, mata in det med Enter eller höger musknapp och tryck sedan Tab för att komma till nästa ruta.

Avsluta genom att placera en ny symbol eller genom att trycka på höger musknapp.

Sydd plint

Den tredje symbolen i Tab-växlingsgruppen används när du till exempel vill rita kopplingslåda där plus- och minusmatningen är sydd mellan ett antal givare.

Det går också att sy manuellt med Sy plint. Sätt in en kopplingslåda och använd F8 (Ändra -> Radera del av symbol) för att ta bort oönskade delar. Sedan kan du med Sy plint sy ihop önskade delar. Skriv in en siffra för att rita på olika nivåer.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.