Till www.pkdata.se
PK Data

 

Automatiskt från kretsschemat

Förutsättningar

För att kunna använda den automatiska funktionen för att skapa yttre förbindningsschema och yttre förbindningstabell krävs att du har ritat in kabelnumren i kretsschemat. Har du inte angivit dessa kabelnummer vet inte FastEL vilka plintar som hör ihop och kan därför inte göra någon sortering. Använd istället den halvautomatiska funktionen.

För varje plint letar FastEL efter ett ifyllt kabelnummer, i första hand inom samma symbol. Hittar den inget fortsätter den att leta till vänster och uppåt på samma blad. Hittar FastEL fortfarande ingenting så letar den över hela bladet. Det räcker alltså att ge kabelnummer för den plint som ligger längst till vänster eller överst i en rad om plintarna tillhör samma kabel.

Kontaktdon

Den automatiska analysen tar med alla kontaktdon som är märka med kabelnummer eller X-nummer och benämning. Avgränsaren måste vara punkt eller kolon. Exempel:

För att ange att ett kontaktdon har anslutning med hane från skåpet så lägger man till $M på slutet. I annat fall förutsätter FastEL att det är anslutning med hona i skåpet. $M kommer inte att komma med på ritningen eftersom allt efter $ tas bort vid utskrift och export.

Osynlig plint

För att placera in "osynliga plintar" i kretsschemat inleds benämningar med ett $-tecken.

$-tecknet gör att texten inte kommer med vid utskrift och export. I yttre förbindningsschemat och i kabellistan kommer texten med (utan $-tecknet).

 

Utför analysen

Välj Yttre -> Hämta plintar automat. Följande dialogruta visas:

Prefix för kabelnummer

  • "W" i denna ruta ger kabelnumren W följt av plintens kabelnummer. Till exempel W51
  • Tom ruta ger endast sifferdelen av plintens kabelnummer. Till exempel 51
  • "*" ger samma namn som plintens kabelnummer.

Prefix är första kabelnummer i en serie

Om du kryssar i "Prefixet är första kabelnummer i en serie" så måste prefixet vara ett komplett kabelnummer. Första kabeln kommer att få detta som kabelnummer, andra räknas kabelnumret upp med ett o.s.v. Använd gärna denna funktion om kablarna ska ha långa beteckningar för kabelnummer eller om kunden ändrar vilka kabelnummer som ska användas.

Kabelnamn

Kabelnamnet hämtas från de tre beskrivande texterna under apparaterna. Texterna måste ligga i samma grupp (symbol) som plinten. För att lägga till texter i en symbol så kan du använda Text -> Skyltinfo.

Här kan du välja om texterna ska tas med och i så fall hur de ska placeras. Normalt använder man Kombinerade.

X-nummer

För att FastEL ska kunna sortera kablarna automatiskt så måste varje kabel ha ett eget nummer när man ritar kretsschemat. Däremot är det möjligt att visa X-nummer vid yttre förbindning, vid utskrift och vid export.

Normalt - ändra inte den text som står i kretsschemat
Visa inte - visa varken kabelnummer eller X-nummer
Översätt - översätt kabelnumren till X-nummer

Med alternativet Översätt så kommer kabelnumren att göras om till X-nummer. Använd knappen Tabell för att ställa in vilka kabelnummer som hör till vilket X-nummer.

 

Sortering

Anger om kablarna ska sorteras på kabelnummer eller på lägsta plintnummer i varje kabel. Använder du löpande plintnummer så är det ofta smidigt att sortera på lägsta plintnummer.

Om X-nummer används så kan sortering i första hand ske på X-nummer och sedan på kabelnummer eller på lägsta plintnummer.

Plintordning

Plintordningen styr hur plintarna sorteras inom varje kabel. Grupp 1 hamnar längst till vänster och grupp 4 till höger. Sorteringen fungerar i de allra flesta fall bra. Är det någon plint som sorteras fel kan du fylla på med dess benämning i respektive grupp.

Samla in information om yttre apparater

Genom att kryssa i rutan för yttre apparater kommer FastEL att samla in information för att automatiskt rita upp yttre apparater. I nuläget är det endast motorgrupper som kommer att ritas upp.

Töm plintlista före insamling

Kastar informationen från tidigare analyser. Är denna inte ikryssad kommer bara nya plintar att läsas in.

Det går också att göra detta separat med Yttre -> Töm plintlista.

Rita upp direkt (på aktuellt blad)

Ritar upp yttre förbindningsschemat direkt på aktuellt blad. Du kan göra detta separat med Yttre -> Rita yttre schema, eller presentera det hela som en kabellista (Yttre -> Kabellista) istället.

Varje X-nummer på egen sida

Ser till att varje nytt X-nummer börjar på nytt blad vid uppritningen. Denna funktion är bara tillgänglig när man valt att översätta X-nummer och att rita upp direkt (på aktuellt blad).

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.