Till www.pkdata.se
PK Data

 

Peka på texter

Den halvautomatiska funktionen för att skapa yttre förbindning genom att peka i kretsschemat används om inte kabelnumren är angivna i kretsschemat. Är kabelnumren angivna i kretsschemat är det enklare att använda den automatiska analysen.

Det kan också vara bra att använda den här funktionen för att ändra i det analyserade resultatet före uppritning.

Ta fram plintverktyget

Klicka på hammaren på kommandoraden för att plocka fram dialogrutan för inställning av ikonmenyer.

Markera Plintar som en sidovy (pil till vänster eller höger) genom att klicka i rutan och klicka OK. Du får nu fram en extra verktygslist i kanten av ritytan.

 

Ange och plocka information

Starta funktionen genom att klicka i den tomma ytan i plintverktyget.

Nu kommer du att få ange information om plintarna. Den inmatade och upplockade informationen syns sedan som en trädstruktur i plintverktyget.

Först efterfrågas kabelnummer. Skriv in det och avsluta med Enter.Nu kan du ange en förklarande text. Du kan skriva in det eller välja rätt text från ritningen. Håll ner Ctrl när du väljer om du vill välja fler texter efter den. Klicka med höger musknapp om du vill lämna det tomt.

Texter som blivit valda blir blåmarkerade.Välj X-nummer genom att klicka med musen när strecket från muspekaren går till rätt.

Välj plint på samma sätt. För att välja många på en gång klicka på plinten längst till vänster i en symbol/kabel och alla i närheten till höger kommer att väljas. När du valt alla plintar i kabeln klickar du på höger musknapp för nästa kabel.

Avsluta genom att trycka Esc.

 

Resultatet

När du plockat informationen från schemat nedan ser plintverktyget ut som till höger.


När du sedan ställer dig på ett tomt blad och använder
Yttre -> Rita plintar automat får du följande resultat:

 

Modifieringar i trädet

Knapparna längst upp i plintträdet har följande funktioner:

Nybörjar på en ny kabel.
<-raderar sista uppgiften.
Kopplingslåda kopplingslåda nertill på kabeln.
Text ger ett textfält.
X ger ett X-nummerfält.
Tom ger en plint utan beteckning. (Ctrl + höger musknapp)
I.A plintarna får ingen anslutningsledare.

Genom att klicka i rutan för plintträdet med vänster musknapp ytterligare en gång när funktionen är i gång öppnas en dialogbox för redigering av varje kabel.

 

Välj vilken kabel som ska redigeras i rutan Kablar.

I rutan Plintar ser du informationen om kabeln.

Upp Flyttar den markerade kabeln eller plinten upp ett steg.
Ner Flyttar den markerade kabeln eller plinten ner ett steg.
Klipp ut Klipper ut den markerade kabeln eller plinten.
Klistra in Vid inklistring används Infoga-rutans inställning för var inklistringen ska ske. Före eller Efter aktuell (markerade) eller sist.
Redigera Markera den uppgift som du vill ändra. För kabelnamn kan endast ändring av kabelns namn göras. För plintar även typ av uppgift.
Ny kabel Lägger till en ny kabel enligt Infoga-rutans inställning för var inklistringen ska ske. Före eller Efter aktuell (markerade) eller sist.
Ny plint Lägger till en ny plint enligt Infoga-rutans inställning för var inklistringen ska ske. Före eller Efter aktuell (markerade) eller sist. Ange också om det ska vara en Text, X-nummer eller Plint med eller utan anslutning.
Ny kopplingslådaGer möjlighet att lägga till plintar för en kopplingslåda.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.