Till www.pkdata.se
PK Data

 

Rita upp

Automatisk uppritning av plintar

Enklaste sättet att rita upp plintar är att välja Yttre -> Rita yttre schema.

Styrd uppritning av plintar

Klicka på hammaren på kommandoraden för att plocka fram dialogrutan för inställning av ikonmenyer. Markera Plintuppritning som en sidovy (pil till vänster eller höger) genom att klicka i rutan och klicka OK. Du får nu fram en extra verktygslist i kanten av ritytan.

Klicka i den tomma ytan för att starta kommandot. Du får upp en lista på alla plintar som plockats fram (med Yttre -> Rita yttre schema eller genom att ha plockat fram informationen manuellt).

Överst finns två knappar. Den översta växlar plintplacering mellan låst i höjdled och fri placering och den undre mellan kombinerade (se bild nedan) och enskilda.

Därefter kommer alla ännu inte placerade plintar. Markera önskad(e) plint(ar) att placera och för in markören på ritytan. Klicka för att placera.

 

Vid två plintar med samma antal plintar växlar Tab-knappen vilken plint som ska vara överst.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.