Till www.pkdata.se
PK Data

 

Nya ritningar

Att ändra på rithuvudet

Rithuvuden för installationsel och larm

Ritramarna för installationsel och larm bygger på en ram som anpassas efter utskriftsstorlek och tänkt skala för varje ritning. På denna placeras ett rithuvud med fast storlek. För att ändra på ett rithuvuds utseende öppnar du den som en egen ritning.

Öppna ett rithuvud

Öppna det rithuvud du vill ändra genom att välja Arkiv -> Öppna.

Ritramarna finns i FastEL32/EasyEL32-katalogen under Ritramar -> IWizard -> Huvud. Siffrorna efter dollartecknet i filnamnet talar om rithuvudets bredd i millimeter.

Ändra i rithuvudet

När du öppnat ritningshuvudet kan du modifiera det mesta i den som en vanlig ritning. Insättningspunkten är koordinaten 0,0, vilken alltså bör ligga i nedre högra hörnet för att rithuvudet ska hamna rätt på ritningen.

För att flytta på eller sätta in nya texter som kan knappas in för varje ritning behöver du gå över i designmode genom att skriva DM + enter.

Längst till höger får du upp en ny meny, DM, och där det finns texter att fylla i syns deras styrkoder.

Styrkod och tillhörande ledtext:

  • N4 - Text (allmän)
  • N5 - Ritningsnummer
  • N6 - Datum
  • N7 - Konstruktör
  • N8 - Ritad

Andra siffran styr inmatningsordningen. Inom varje styrkodsgrupp kommer vid inmatning den med lägst andrasiffra att efterfrågas först.

För att sätta in en ny text, kopiera en existerande (eller använd DM -> Infoga eltext) och ge den ett unikt nummer. Alla dessa texter går att flytta och kopiera med vanliga kommandon. För att ändra på dem väljer du Ändra -> Numerisk ändra. Välj sedan den text du vill ska ändras och följande dialogruta kommer upp:

I första kodrutan väljer du alltså vilken sorts text det är frågan om (i praktiken påverkar detta vilken ledtext som kommer att visas när texten ska skrivas in) och i den andra vilken ordning inmatningen sker.

Innan du sparar rithuvudet ska du mäta rithuvudets bredd. Detta mått ska du sedan ha med i filnamnet.

Mätfunktionen finns i Rita -> Måttsättning -> Mät avstånd.

Spara rithuvudet

Om du vill spara rithuvudet under ett nytt namn använder du Arkiv -> Spara som. Allt som läggs i katalogen Ritramar -> Iwizard -> Huvud kommer att finnas med i listan över ritningshuvuden när du skapar en ny ritning.

Filnamnet ska bestå av det namn som du vill ska synas i listan följt av ett dollartecken ($) och rithuvudets bredd i millimeter.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.