Till www.pkdata.se
PK Data

 

Utskrift

Innan du skriver ut kan det vara bra att ställa in linjetjocklekar. Det gör du genom att välja Arkiv -> Linjetjocklek...

Du kan välja olika linjetjocklekar för olika färger, så att till exempel ritramen skrivs ut med lite kraftigare streck. 0.0 mm betyder att linjen skrivs ut tunnast möjligt. Lämpliga linjegrovlekar att använda kan vara 0.18 mm och 0.35 mm.
Använd punkt som avskiljare när du skriver in linjetjockleken.

Utskrift

Det som skrivs ut är de blad som visas just nu, ofta Stomme och något mer. Se Bladhantering.

Du kan också skriva ut detaljer av ritningen genom att zooma in det du vill skriva ut och välja Active window.

Skriver du ut på en svartvit skrivare är det lämpligt att kryssa i Print everything black, annars skrivs färgerna ut i grått. Blir linjerna för tunna kan det vara bra att se över inställningarna för linjetjocklek i Arkiv -> Linjetjocklek...

När det gäller skalning finns det två alternativ. Antingen kryssar du i Fit to page så att det du skriver skalas upp eller ner så att det får plats på pappret. Då har du tyvärr ingen aning om hur det är skalat.

Vill skriva ut i en känd skala klickar du i Scale factor och den önskade skalfaktorn. Till exempel Paper distance:1, Drawing distance:50.

Tänk på att Sheet ska vara inställd på All as one page .
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.